Min tilgang

Min baggrund er naturvidenskabeligt, psykologisk og sociologisk stærk grundet min uddannelse som både professionsbachelor i ernæring og sundhed samt ernæringsterapeut. Jeg kobler ernæringslære til mentalt og socialt velvære i en holistisk forståelse af sygdom og helbred.

Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i din kost og livsstil såvel som dit samlede symptombillede, herunder livslinje, dine forrige og nutidige sociale rammer og dit mentale helbred. Det forudsætter en terapeutisk behandling, der er holistisk og ser dig som et helt menneske med særlige behov.
Hvad er ernæringsterapi?

Indenfor alternativ behandling er ernæringsterapi en avanceret form for kostvejledning. Den tager udgangspunkt i grundlæggende ernærings- og sygdomslære. Den afviger fra konventionel ernæringsterapi ved at have fokus på dysfunktioner; noget der ikke fungerer optimalt.

I ernæringsterapien behandler jeg ikke diagnoser, men prøver i stedet at forstå de bagvedliggende dysfunktioner, der kan ligge til grunde for diagnosen. Det er selvfølgelig meget individuelt.
Hvad er alternativ behandling?

Alternativ behandling omfatter metoder, som hovedsageligt anvendes udenfor det konventionelle sundhedssystem. De bedømmes også pseudovidenskabelige, hvis de udgiver sig for at være baseret på videnskabelige metoder og empiri, men uden at være det.

Ernæringsterapi er et eksempel på en metode, der bestræber sig på at være videnskabeligt funderet, men anerkender, at videnskaben endnu ikke har dækkende understøttende evidens.

Vi må benytte os af den nutidige viden, der er til rådighed takket være forskningen og forsøge at navigere frem til mulige årssagssammenhænge.