Aleksander Skou

"Jeg kan hjælpe dig med at finde vej i en jungle af påstande om helbredelse og anden magi."

Passion for at hjælpe andre mennesker

Vi lever i en tid, der har større både fokus på og ulighed i sundhed end nogensinde før. Det er paradoksalt og skaber også en stor efterspørgsel og interesse i sundhed. En efterspørgsel og interesse fra mennesker, der ønsker at få det bedre med sig selv. Hvor der er efterspørgsel, kommer der også et udbud og desværre kan det udbud både være ført af interessen i at tjene penge eller overbevisninger om, hvad der er rigtigt.

Hvem skal vi egentlig lytte til?

Influencers spreder en masse information, eksperter deler en masse videnskab og vores sociale netværk fortæller en masse rygter. Vi vil kunne finde en masse af disse mennesker, som alle tror, at det de videregiver, er rigtigt. Hvem af dem har så ret og hvem af dem er så galt på den? Det er ikke nødvendigvis fordi, at en særlig gruppe af dem ved mere end de andre gør!

Jeg oplevede gennem min egen rejse til at forstå sundhed, at jeg blev ført bag lyset af personer med både økonomiske interesser eller overbevisninger om madmyter. Det var både af veluddannede eksperter og erfarende behandlere. Efter jeg selv endelig formåede at løsrive mig fra det og ikke længere var forblindet, kunne jeg se, at mange andre mennesker stod i samme situation, som jeg selv havde gjort.

Jeg kobler videnskab til alternativ behandling

I meget alternativ behandling findes meget erfaring, en nysgerrighed og en åbenhed. Dog bliver de samme metoder ofte brugt pga. en traditionsbundethed eller en overbevisning om, at det er sandheden. Det kan enten være brug af f.eks. eliminationsdiæter, psykoterapi, zoneterapi, clairvoyance og yoga, men sjældent ud fra et kritisk perspektiv: hvad har lige netop denne person brug for? Derudover står alternativ behandling ofte på et fundament, der mangler evidens.

I videnskaben finder vi til gengæld en sikkerhed og forudsigelighed. Men desværre finder vi igen her mangler pga. begrænsninger, der skyldes forskningens økonomiske interesse. Det skaber blinde pletter i de ressourcer, vi har tilgængelige, fordi mange områder ikke er tilstrækkeligt afdækket. Derfor afviser videnskaben metoder, der ikke er forsket i og mister nysgerrigheden på, som jo er grundstenen i at udforske det enkelte menneskes unikke sygdomsudvikling.

Det betyder...

Jeg kender til mange typer af behandlingsmetoder, men ved ud fra et erfaringsperspektiv, at vi er for unikke som mennesker til at generalisere en effekt ud fra en kæphest af en behandlingsmetode. Jeg ved ud fra et videnskabeligt perspektiv hvilke behandlingsmetoder, der viser størst pålidelighed i at opnå en effekt hos den enkeltes unikke symptombeskrivelse.

Min rejse som behandler

Jeg har altid været meget opsat på at forstå sundhed. Som teenager var jeg optaget af troen på usunde fødevarer og skar dem over én kam. Ingen kage, slik, chips, leverpostej, pølser, burger, pizza, is... alle noget, der egentlig ikke havde andet til fælles end overbevisningen om, at de var "usunde".

Jagten på sandheden

Hurtigt blev jeg overbevist af nye sandheder, fordi forklaringerne virkede logiske og rationelle. Den næste mere sand end den forrige, selvfølgelig. Hele tiden en ny forklaring på, hvorfor det tidligere ikke var det rigtige, men det nye var.

Alle diæter jeg prøvede mentes at kunne fjerne alle menneskers problemer. De havde alle fundet hver deres sandhed om sundhed, men mente derimod, at de andre var gale på den.

Periodevis har jeg prøvet at leve uden forskellige dele i kosten, som f.eks. uden at spise gluten, mælk, sukker, sødestoffer, forarbejdede fødevarer, rå fødevarer, animalske fødevarer, FODMAPs, lektiner...

En mening med galskaben

Hvad fandt jeg ud af? At der er mange måder at gøre livet mere besværligt på. Specielt hvis man famler i blinde efter instruktioner fra personer, der endnu holder fast i deres egen sandhed: at vi alle er ens og kan behandles på samme måde. De har hjulpet nogle, hvilket jo tyder på, at der er hold i de mistanker, de har til diæterne - til nogle personer.

Pludselig begyndte jeg at se ligheder mellem den måde at tænke på og den i det konventionelle sundhedssystem. En søgen efter den ene ting, der må forårsage eller helbrede det hele, om det må være et gen, en pille eller en operation. Når den så er fundet, må det være den nye sandhed. Indtil den næste.

Jeg har fundet frem til min egen sandhed. Vi har et helt liv til forskel fra hinanden og unikke udgangspunkter for, hvordan vi er havnet, der hvor vi er. Vi er alle forskellige og den forskel må vi finde frem til for at kunne finde roden til vores problem. Som ernæringsterapeut har jeg lært at se den enkeltes samlede sygdomsbillede.

Uddannelse

Jeg har en privat og alternativ uddannelse som ernæringsterapeut og en offentlig uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed (PBES). Jeg er også under uddannelse til naturopat ibm.

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Gennem min første uddannelse som PBES blev jeg uddannet i det fundamentale sundhedsperspektiv. Det indebærer fysisk, mental og social sundhed. Den ene sundhed er ikke mere vigtig end den anden og de alle tre sundhedsperspektiver er med til at løfte os som menneske på mere end ét punkt. Mad er vores levevis, der har indflydelse på vores basale fysik og særdeles vores mentale og sociale velvære og er det, der samler mennesker i et fællesskab.

Ernæringsterapeut

Som ernæringsterapeut er jeg uddannet til at se det hele menneske i en holistisk tilgang. Det indebærer både ernæring, psykiske traumer og sociale relationer. Ernæring bliver betragtet som langt mere end blot energigivende. Næringsstoffer bidrager til vores fundamentale funktioner, der stimuleres til under- eller overaktivitet alt afhængigt af mængderne samt indflydelsen på vores samboer - mikroorganismerne. Psykiske traumer anses at være manifesteret tidligere i vores liv og bidrager til, såvel som sociale relationer, egentlige dysfunktioner i vores fysiologi. Perspektivet i denne sammenhæng er, at vores fysiske, mentale og sociale sundhed alle påvirker hinanden og kræver derfor denne holistiske tilgang, der ser det hele menneske.

Naturopat ibm.

Naturopat ibm. minder meget om ernæringsterapeut, men bestræber sig særligt på regulering af organfunktioner til støtte af selve sygdomsbehandlingen gennem naturlægemidler.

Samlede kompetencer

Mine tre uddannelser tillader en holistisk terapeutisk tilgang til sygdomsbehandling af klienter. Jeg kan arbejde med klienter i et bredt sundhedsperspektiv, der indtænker flere indsatsmuligheder og samtidigt være kritisk overfor selve indsatsen ift. indgriben i det daglige liv.