Den hele sandhed:
Anti-inflammatorisk kost

I hvilken grad kan anti-inflammatorisk kost sænke inflammation og er det i virkeligheden ens for alle?

Blog: Anti-inflammatorisk kost
Aleksander
6. august
Symptomer

Anti-inflammatorisk kost er meget oppe i tiden og lover guld og grønne skove ift. at øge sundhed og behandle sygdom, men kosten i sig selv er svær at definere og mangler evidens.

Anti-inflammatorisk kost er blandt de størs, som findes i mange bøger, hjemmesider og i meget forskning. Dog er anti-inflammatorisk kost gået fra at være en anvisning i gode fødevarer, som vi kender fra de 7 kostråd til at blive en generelt helbredende og magisk kost imod alt - for alle.
Facebook link Aleksander SkouInstagram link Aleksander Skou
Hvad er anti-inflammatorisk kost?
Anti-inflammatorisk kost er en kosttrend, der er kommet for at blive. Den har rødder i nogle argumenter, der synes forståelige, lovende og logiske. Det variere i hvilke fødevarer, der defineres anti-inflammatoriske. Det skyldes, at anti-inflammatorisk kost er et paraplybegreb over en masse spisemåder, der hver har sin kulturelle baggrund. Middelhavskost, nordisk kost og traditionel kinesisk kost er nogle eksempler. Vi må forvente, at fødevarerne kan variere grundet kulturforskelle.
Så anti-inflammatorisk kost er temmelig udefinerbar, men alligevel er der bred enighed om fødevarerne fed fisk, olivenolie, grøntsager, frugt og nødder. Til gengæld fraråder diæten også at indtage forskellige fødevarer. Der er ikke enighed om, hvilke fødevarer helt specifikt, men i store træk frarådes fødevarer, der er:
  • forarbejdet
  • friturestegt
  • sødet med sukker
Det er jo mange fødevarer, der sorteres fra og efterlader en diæt med meget få muligheder og mange restriktioner. Kan det virkelig være nødvendigt at efterleve sådanne restriktioner og er det ens for alle?
Her ses nogle eksempler på fødevarer, der indgår og ikke indgår i anti-inflammatorisk kost. Billedet tilhører brgfx fra Freepik.com.
Hvad er sandt og hvad er falsk?
Anti-inflammatorisk kost har fået meget opmærksom, specielt inden for forskning. Evidensen på anti-inflammatorisk kost er målrettet specifikke sygdomme, som ikke optræder til den generelle befolkning. Eksempler på at anti-inflammatorisk kost har opnået en lovende effekt i lidelser er angst, depression, leddegigt og tarmkræft. Bemærk dog, at det er meget specifikke markører, der måles på indenfor disse lidelser og dermed ikke sikrer en klar og generel effekt for hele lidelsen.
Den mest gennemslående forskning i anti-inflammatorisk kost er sparsom og ikke helt tydelig i effekt endnu. Men hvad bygger bøger og hjemmesider så deres påstande på, at anti-inflammatorisk kost har en effekt i andre sammenhænge? Fordi anti-inflammatorisk kost rummer så mange forskellige fødevarer, er der mange muligheder i hvilke fødevarer, der har opnået en anti-inflammatorisk værdi i forskning.
Generelt har f.eks. fed fisk, olivenolie og grøntsager opnået hver deres evidensielle grundlag for at være anti-inflammatorisk i rigtig mange inflammatoriske lidelser og markører. Alle fødevarerne samles i anti-inflammatorisk kost og deres individuelle målte effekt benyttes som fortaler for den samlede anti-inflammatoriske kosts lovede effekt - uden at anti-inflammatorisk kost som helhed er gennemforsket. Du kan finde mere om fed fisk og olivenolie i min blog.
At fødevarer, der er forarbejdet, friturestegt eller sødet med sukker, er associeret med inflammation, skyldes, at de er den genkendelige del af definitionen på vestlig kost. Med andre ord er vestlig kost associeret med sygdom og inflammation og indtil videre er disse en tilfældig del af kulturens spiseadfærd. Dog eksisterer store studier, der f.eks. fastslår den vestlige kosts generelle pro-inflammatoriske effekt. Men hvad, der helt specifikt starter inflammation, vides endnu ikke med sikkerhed.
Vestlig kost består af store mængder forarbejdede fødevarer og samtidigt fattig på gode kostfibre, fedtsyrer og næringsstoffer. Billedet tilhører timolina fra Freepik.com.
Hvad skaber inflammation?
For at noget er pro-inflammatorisk og skaber inflammation, kræver det, at vores celler enten er skadet eller inficeret. Det er derfor vores immunforsvars primære rolle at genoprette homøostase (balance) i beskadigede celler og uskadeliggøre patogener (helbredsskadelige mikroorganismer) eller andre fremmedestoffer. Det kan du læse meget mere om i Inflammation som led i symptomer.
Modstridende fakta om inflammation
Min undren starter ved, at kosten bygger på enten pro- eller anti-inflammatoriske fødevarer, som er den bærende dokumentation for den samlede kosts effekt. Dog anbefales fuldkorn i nogle tilfælde i anti-inflammatorisk kost, selvom det indeholder en af de mest efterforskede pro-inflammatoriske syndere: gluten. Når selve kosten lægger så meget vægt på de enkelte fødevarer, hvordan skelnes så mellem hvilke fødevarer, der helt konkret anbefales og frarådes?
Ikke alle lidelser er direkte associeret med alle anti-inflammatoriske fødevarer. Det tyder på en vis individualitet og forstærker teorien om, at vi alle er unikke som menneske og vores lidelse eller symptomer rent inflammatorisk kan være forårsaget af forskellige ting uafhængige af den samlede anti-inflammatoriske kosts retningslinjer.
Bottomline
Anti-inflammatorisk kost er en samling af en masse videnskabeligt underbyggede fødevarer, der hver især har en anti-inflammatorisk effekt, men som en samlet kost savner evidens. Den evidens, der er, er meget målrettet og ikke specifikt egnet til generel anbefaling. Dog findes gode kvaliteter i de anti-inflammatoriske fødevarer, som kan være gavnlige for det enkelte menneske ved et individuelt behov.
Læs også